Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken yakalandığında tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün olabilir. Meme kanserinin bugün bilinen en etkin tedavisi tümörün ve tümörden kopan tümör hücrelerinin yayıldığı lenf nodlarının cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

MEME KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ:

A. Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
Tümörün cerrahi olarak çıkarılması için 3 farklı yöntem kullanılabilir:

1. Memenin tamamen alınması (Total mastektomi):
Aşağıda “memenin tamamen çıkarılması” ve “koltuk altının temizlenmesi” ameliyatının ana safhaları gösterilmektedir.

2. Meme koruyucu cerrahi:

Tümör çevresindeki bir miktar hastalıksız meme dokusu ile birlikte çıkarılır. Böylece meme korunmuş olur. Böyle bir cerrahi yapılabilmesi için meme/tümör oranının uygun olması gerekir. Yani meme büyük, tümör küçük olmalıdır. Böylece tümör çıkarıldıktan sonra memede şekil bozukluğu olma olasılığı azalır. Ayrıca, tümör çıkarıldıktan sonra geride tümör hücresi bırakılmamış olmalıdır. Tedavinin tamamlanabilmesi için koruyucu cerrahi yapılan memeye radyoterapi verilir. Radyoterapi verilmeyen hastalarda tümör nüksünün yüksek olduğu bulunmuştur.

Kimlere meme koruyucu cerrahi yapılamaz?
Temel olarak: 1) memede yaygın olarak tümörün bulunması, 2) tümörün tam olarak çıkarılamaması ve 3) radyoterapi verilemeyecek hastalara meme koruyucu cerrahi yapılamaz. Meme koruyucu cerrahi yapılmasının uygun olmadığı hasta grubları aşağıda özetlenmiştir:
a. Farklı kadranlarda 2 yada daha fazla tümörün bulunması
b. Tüm denemelere rağmen tümör çıkarıldıktan sonra geride tümör dokusu ve hücrelerinin kalması
c. Memenin küçük tümörün büyük olması
d. Gebelik: Memeye uygulanacak radyoterapi bebeğe zarar verebilir.
e. Meme bölgesine daha önce radyasyon verilmiş olması: Her dokunun yaşam boyu karşı karşıya kalabileceği radyasyon dozu bellidir. Toplam doz aşımı o dokunun ölümü ile sonuçlanır.
f. Skleroderma hastalığının varlığı: Skleroderma cildi de tutan bir hastalıktır. Bu hastalara radyoterapi verldiğinde cilt son derece kötü görünüm alır.
g. Tümörün tüm memede yaygın olarak bulunması
h. Radyoterapi olanağının bulunmaması

3. Onkoplastik cerrahi:
Meme kanserini tedavi ederken plastik cerrahi teknikleri kullanılarak yapılan cerrahidir. Memedeki tümör çıkarıldıktan sonra meme estetik olarak tekrar yapılır . Eğer tüm meme alınmış işe yerine diğer memeye benzer bir meme yapılır.

a. Cilt Koruyucu Mastektomi

 b. Meme Başı ve Cilt Koruyucu Mastektomi

c. Vertikal Skar Mamoplasti

c. Latisimus Dorsi Flebi ile Meme Yapma

B. Koltuk Altı Lenf Bezlerinin Temizlenmesi
   Koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi, uzak yayılım yapmamış tümörlü hastalarda koltuk altı bölgesinde kanserin kontrolü ve hastalığın yaygınlığının anlaşılabilmesi için yapılmalıdır. Koltuk altındaki tüm lenf bezleri ve lenf kanalları çıkarılır. Yeterli bir temizlikten bahsedebilmek için 10’dan fazla lenf bezi çıkarılmalıdır.

Bekçi lenf düğümü (=Sentinel lenf nodu) biyopsisi:
Her meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi gerekmeyebilir. Koltuk altı lenf bezlerinin tümör hücreleri ile tutulmadığı durumda çıkarılması gereksizdir. Koltuk altı lenf bezlerinin tümör ile tutulup tutulmadığını anlamak amacıyla bekçi düğümünün bulunup incelenmesi gerekir. Bekçi düğümünde tümör hücreleri bulunmaz ise koltuk altının temizlenmesi gereksizdir. (Bekçi düğümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız!). Böylece gerekli olmayan bir girişimden kaçınılmış olur