Vertikal T Skar Mamoplasti

Memenin alt kadranında yerleşmiş büyük bir tümörün, onkoplastik bir cerrahi yöntem olan “vertikal T skar mamoplasti” yöntemi ile çıkarılması…
You may also like...