Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahi:
Tümör çevresindeki bir miktar hastalıksız meme dokusu ile birlikte çıkarılır. Böylece meme korunmuş olur. Böyle bir cerrahi yapılabilmesi için meme/tümör oranının uygun olması gerekir. Yani meme büyük, tümör küçük olmalıdır. Böylece tümör çıkarıldıktan sonra memede şekil bozukluğu olma olasılığı azalır. Ayrıca, tümör çıkarıldıktan sonra geride tümör hücresi bırakılmamış olmalıdır. Tedavinin tamamlanabilmesi için koruyucu cerrahi yapılan memeye radyoterapi verilir. Radyoterapi verilmeyen hastalarda tümör nüksünün yüksek olduğu bulunmuştur.

Kimlere meme koruyucu cerrahi yapılamaz?
Temel olarak:

1) Memede yaygın olarak tümörün bulunması,
2) Tümörün tam olarak çıkarılamaması ve
3) Radyoterapi verilemeyecek hastalara meme koruyucu cerrahi yapılamaz.

Meme koruyucu cerrahi yapılmasının uygun olmadığı hasta grupları:

a. Farklı kadranlarda 2 yada daha fazla tümörün bulunması
b. Tüm denemelere rağmen tümör çıkarıldıktan sonra geride tümör dokusu ve hücrelerinin kalması
c. Memenin küçük tümörün büyük olması
d. Gebelik: Memeye uygulanacak radyoterapi bebeğe zarar verebilir.
e. Meme bölgesine daha önce radyasyon verilmiş olması: Her dokunun yaşam boyu tolere edebileceği toplam radyasyon dozu bellidir. Toplam doz aşımı o dokunun ölümü ile sonuçlanır.
f. Skleroderma hastalığının varlığı: Skleroderma cildi de tutan bir hastalıktır. Bu hastalara radyoterapi verildiğinde cilt son derece kötü görünüm alır.
g. Tümörün tüm memede yaygın olarak bulunması
h. Radyoterapi olanağının bulunmaması

You may also like...