Mastektomi

1. Memenin tamamen alınması (Total mastektomi):
Aşağıda “memenin tamamen çıkarılması” ve “koltuk altının temizlenmesi” ameliyatının ana safhaları gösterilmektedir.

1. Cildin üstte meme dokusundan ayrılması

2. Cildin altta meme dokusundan ayrılması

3. Memenin yan
sınırı kanat kasıdır

4. Koltuk altı toplar damarının bulunması

5. Memenin göğüs kası üzerinden ayrılmas

6. Memenin göğüs kası üzerinden ayrılmış hali

7. Büyük ve küçük göğüs kasları arasındaki lenf bezlerinin temizlenmesi

8. Küçük göğüs kasının başının kesilmesi

9. Küçük göğüs kası (ok) kesilmiş ve koltuk altı lenf bezlerinden temizlenmiş

10. Koltuk altının lenf bezlerinden
tamamen temizlenmis hali

You may also like...