Kemoterapi Nedir?

Günümüzde kanser görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Kanser tanısı koyulduktan sonra en kısa sürede uygun tedavi ile birlikte kaliteli bakım sağlayabilmenin önemi büyüktür. Kanser, bu gün itibarıyla gelişen tedavi seçenekleri sonucu ölümcül bir hastalık olmanın dışında kronik bir hastalık halini almıştır. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi kanserde de, hasta birey ve ailesinin yaşantısı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebepten hasta ve ailesinin, bu süreci en konforlu ve rahat bir şekilde geçirebilmesi için hem bilgi hem de psikososyal desteğe gereksinimi vardır. Hasta ve ailesinin kanserin kendisi, tedavisi, ortaya çıkacak yan etkiler ve bu yan etkiler ile nasıl baş edeceklerine ilişkin pek çok sorusu vardır.

Tedaviye başlamadan önce şu noktaları göz önünde bulundurmak size kolaylık sağlayacaktır:
1) Her birey kendine özgüdür ve her bireyin hastalığı farklı özellikler gösterebilir.
2) Kemoterapi süresince görülen yan etkiler geçicidir ve tedavi bittikten sonra görülmez.
3) Yan etkilerin şiddeti bireyden bireye farklılık gösterir. Herkeste aynı şiddette meydana gelmez.
4) Daha önce tedavi görmüş ve olumsuz deneyimler yaşamış kişilerin anlattıklarını çok dikkate almayınız, çünkü her bireyde tüm yan etkiler gözlenmeyebilir.
5) Tedavi dönemi ve sonrasında duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmeniz fiziksel sağlığınız kadar önemlidir.
6) Tedavi sürecinde alacağınız olumlu tavır kendinize yapacağınız en büyük iyilik olacaktır.
7) Tedavi sürecinizde aksamalar olmaması için size yapılan radyolojik incelemelerin (röntgen, tomografi, PET vb.), kan tahlillerinin, ameliyat ve patoloji raporlarının, ilaç raporlarının, epikrizlerin özenle saklandığı bir dosya edinmeniz size yardımcı olacaktır.
8) Doktor ve hemşireniz bu süreci en konforlu biçimde geçirmeniz amacıyla yanınızda olacak ve gerekli önlemleri alacaklardır.

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN…

kemoterapisacsiz.jpg    Vücudumuz farklı görevleri olan milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Sağlıklı bireylerde hücreler bir denge içinde çalışırlar ve çoğalırlar. Ancak bazen çeşitli sebeplere bağlı olarak bu denge bozulur. Hücreler normal fonksiyonlarını yitirirler ve kontrol edilemez şekilde çoğalırlar, kanserli hücrelere dönüşürler.


Kanserleşen hücreler de komşu organlara ya da diğer uzak alanlara kan ve lenf yoluyla dağılabilirler. Bu durumu önlemek ve hastalığı tedavi edebilmek için çeşitli yöntemlerden yarar sağlanmaktadır. Kemoterapi hastalığın tedavisinde en çok kullanılan ve bilinen yöntemdir.
Kemoterapi, kanserli hücrelerin büyüme ve çoğalmasını kimyasal ilaçlar yoluyla önleyen bir tedavi şeklidir ve kanserli hücreleri öldürmek hedeflenmektedir Kanserli hücreler köken aldıkları doku ya da organdan uzak alanlara yayılmış olsalar bile kemoterapi tedavisi ile yok edilebilmektedirler.
Ağız, sindirim sistemi, deri, saçlar, kemik iliği, kadın ve erkek üreme hücreleri gibi vücudumuzun bazı bölümleri kemoterapiden farklı düzeylerde etkilenebilirler.
Kemoterapi, doktorunuz tarafından yapılan tedavi planı doğrultusunda uygulanmaktadır. Hastalığınız, tedavide kullanılan ilaçlar ve size ait laboratuar değerleri göz önüne alınarak tedavi gününüz belirlenmektedir.

kemoterapikateter.jpg    Kemoterapi ilaçlarının büyük çoğunluğu damar içi uygulamalar ile verilmektedir. Bu nedenle tedavi almaya geldiğinizde hemşireniz size uygun bir damar yolu açacaktır.


KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ….
Kemoterapi ilaçları ile kanser tedavisindeki hedef hızla bölünüp çoğalabilen  kanserli hücreleri yok etmektir. Bu süreçte ilaçlar seçici değildir, yani kanserli hücreleri yok ederken, aynı zamanda sağlıklı hücreleri de olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Bu duruma bağlı olarak da istenmeyen etkiler görülmektedir. Ancak bu yan etkiler geçici olup, sağlıklı hücreler kendini yenileyebilmektedir.
Bu bölümde kemoterapiye bağlı olarak en sık görülen yan etkiler ve bu yan etkiler ile nasıl baş edilmesi gerektiğinden bahsedilecektir.
Kemoterapiye bağlı en sık yan etkiler şöyle sıralanabilir:

* Bulantı kusma                                  * Saç dökülmesi (alopesi)
* Yorgunluk                                       * Enfeksiyon riski
* Kansızlık (Anemi)                             * Kanama riski

Bunların yanı sıra kemoterapiye bağlı olarak mide barsak problemleri, iştahsızlık ve kilo kaybı, kas güçsüzlükleri, ağız içi enfeksiyonları, cinsel yaşantının olumsuz etkilenmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

 

Esra İSTEK, Uzman Onkoloji Hemşiresi

You may also like...