Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi

Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken yakalandığında tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün olabilir. Meme kanserinin bugün bilinen en etkin tedavisi tümörün ve tümörden kopan tümör hücrelerinin yayıldığı lenf nodlarının cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

 

Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması  +/-   Koltuk Altı Lenf Bezlerinin Temizlenmesi

 

TÜMÖRÜN CERRAHİ OLARAK ÇIKARILMASI
Tümörün cerrahi olarak çıkarılması için 3 farklı yöntem kullanılabilir:

1. Memenin tamamen alınması (Total mastektomi):
Tüm memenin tamamen alınmasıdır.

2. Meme koruyucu cerrahi:

Tümör çevresindeki bir miktar hastalıksız meme dokusu ile birlikte çıkarılır. Böylece meme korunmuş olur. Böyle bir cerrahi yapılabilmesi için meme/tümör oranının uygun olması gerekir. Yani meme büyük, tümör küçük olmalıdır. Böylece tümör çıkarıldıktan sonra memede şekil bozukluğu olma olasılığı azalır. Tedavinin tamamlanabilmesi için koruyucu cerrahi yapılan memeye radyoterapi verilir. Radyoterapi verilmeyen hastalarda kanserin nüks etme olasılığı oldukça yüksektir.

Kimlere meme koruyucu cerrahi yapılamaz?
Temel olarak: 1) memede yaygın olarak tümörün bulunması, 2) tümörün tam olarak çıkarılamaması ve 3) radyoterapi verilemeyecek hastalara meme koruyucu cerrahi yapılamaz. Meme koruyucu cerrahi yapılmasının uygun olmadığı hasta grubları aşağıda özetlenmiştir:
a. Farklı kadranlarda 2 yada daha fazla tümörün bulunması
b. Tüm denemelere rağmen tümör çıkarıldıktan sonra geride tümör dokusu ve hücrelerinin kalması
c. Memenin küçük tümörün büyük olması
d. Gebelik: Memeye uygulanacak radyoterapi bebeğe zarar verebilir.
e. Meme bölgesine daha önce radyasyon verilmiş olması: Her dokunun yaşam boyu karşı karşıya kalabileceği radyasyon dozu bellidir. Toplam doz aşımı o dokunun ölümü ile sonuçlanır.
f. Skleroderma hastalığının varlığı: Skleroderma cildi de tutan bir hastalıktır. Bu hastalara radyoterapi verldiğinde cilt son derece kötü görünüm alır.
g. Tümörün tüm memede yaygın olarak bulunması
h. Radyoterapi olanağının bulunmaması

3. Onkoplastik cerrahi:
Meme kanserini tedavi ederken plastik cerrahi teknikleri kullanılarak yapılan cerrahidir. Memedeki tümör çıkarıldıktan sonra meme estetik olarak tekrar yapılır . Eğer tüm meme alınmış işe yerine diğer memeye benzer bir meme yapılır.

KOLTUK ALTI LENF BEZLERİNİN TEMİZLENMESİ:

Koltuk altı lenf bezlerine yayılım yapmış meme kanserli hastalarda koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi gerekir.  Bu durumda koltuk altındaki tüm lenf bezleri ve lenf kanalları çıkarılır. Yeterli bir temizlikten bahsedebilmek için 10’dan fazla lenf bezi çıkarılmış olmalıdır.

BEKÇİ DÜĞÜMÜ (=Sentinel Nod) SAPTANMASI:
Her meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi gerekmeyebilir. Meme kanseri koltuk altı lenf bezlerine yayılmamış ise bu bezlerin temizlenmesi doğru olmaz. Koltuk altı lenf bezlerinin tümör ile tutulup tutulmadığını anlamak amacıyla bekçi düğümünün bulunup incelenmesi gerekir. Bekçi düğümünde tümör hücreleri bulunmaz ise koltuk altının temizlenmesi gereksizdir.  Böylece gerekli olmayan bir girişimden kaçınılmış olur.

You may also like...